Göteborg 2005-09-05

Versionsnoteringar för utvärderingsversion av PM Archiver 1.0

Version 1.0u är en skarp version där viss funktionalitet saknas. Denna version är tillgänglig för utvärdering fr o m idag 2005-09-05. Kontakta oss på telefon eller till pm@standin.se för mer information.

Begränsningar

Nedanstående begränsningar finns jämfört med informationen 2005-02-01:

 • Export-manifestet ej helt komplett
 • Ingen behandling av bilder i samband med export
 • Systemet kommer inte ihåg gjorda exporter
 • Ingen editering av bildinformation
 • Alla kör som samma användare
 • Ingen geografisk information
 • Endast enkel sökning
 • Avtalshantering saknas
 • Bilder sparas antingen i repository eller databas
 • Webb-klienten har begränsad funktionalitet
 • Ingen synkronisering med databasen

Dessa nya funktioner saknas i utvärderingsversionen:

 • Kartvyn saknas
 • Ingen trädstruktur på nyckelord
 • Ingen trädstruktur på fotografier
 • Operatiomer på många bilder, t ex sätta samma nyckelord på alla valda bilder

Om vi inte får starka önskemål om motsatsen, kommer webb-klienten i första hand vara till för att titta på bilder och kanske ladda upp någon enstaka bild. Inte för avancerat arbete med arkivet.

Övriga punkter kommer att implementeras.

Installation

Klienter installeras med installationsprogram på sedvanligt manér. En tom databas distribueras som en backup-fil. Webbklientinstallationen kräver lite handpåläggning, vi tillhandahåller vid behov information om den proceduren.

Det går att köra med SQL Server Desktop Engine, men den måste i så fall installeras och konfigureras separat. SQL Server-inloggning måste vara påslagen.

Om det finns speciella krav kan vi anpassa installationen för varje specifikt fall.

Pierre Sandboge 2005-09-05

[Ändrad 2005-09-06: Rättade stavfel /PS]