Nikon och kryptering

Just nu rasar en debatt om kryptering i Nikons rådata-bilder (NEF).

Det började med att Adobe (som säljer Photoshop) gick ut med ett meddelande om att de inte kunde stödja Nikons nya kameror, D2x och D2Hs, fullt ut. Närmare bestämt kunde inte den vitbalans som lagras i kameran visas. Det innebär att man måste ställa in vitbalansen en gång till, i Camera Raw.

Nikon säljer ett eget konverteringsprogram, Capture, som har fullt stöd för vitbalans. Det kostar $99.95 om man köper det direkt från Nikon.

En artikel publicerad på http://www.nikonpro.com/clear_definitions_main.php gjorde inte saken bättre. (Artikeln är inte länkad eftersom den verkar vara borttagen. Jag hittade dock artikeln i Googles cache.)

Där hävdades bl a att fotografer inte behöver Photoshop. I ljuset av krypteringsdebatten, har det också påståtts att Nikon i denna artikel hävdar någon slags ensamrätt på att bildbehandling av NEF-bilder. Jag tolkar inte artikeln på det sättet. Det är bara standardreklam, vi är bäst, lita på oss för vi känner till våra egna produkter bäst osv.

Nikon försökte gjuta olja på vågorna med en "Advisory Release" där man lyckades med konststycket att ytterligare reta upp fotografer. Framför allt kritiseras implikationen att Nikon skyddar fotografer från sig själva och att bara Nikon kan omvandla NEF-formatet enligt fotografens intentioner. Man påpekar också att det går att skaffa ett utvecklingskit gratis.

Kryptering nämns bara i den inledande passusen om missförstånd och desinformation som sprids. Det är dock fullständigt klart att Nikon anser sig äga NEF-formatet och avser försäkra sig om att det så ska förbli. (Till gagn för fotografen som man uttrycker sig.)

Varför väljer Nikon att kryptera just vitbalansen? De skulle kunna kryptera hela filen, eller i varje fall viktigare data än just inställd vitbalans.

Jag misstänker att Nikon haft för avsikt att steg för steg skydda allt mer data, för att i slutändan helt kontrollera NEF-filer. Att man börjar med just vitbalans är förmodligen ett test på hur känslig marknaden är. Kanske tyckte de att de hade ett starkt argument med att de hade en innovativ metod att mäta vitbalans som behövde skyddas. Problemet för Nikon är i så fall att vitbalans räknas ut i kameran, inte i NEF-filen, där finns bara resultatet.

Att uppståndelsen blivit så stor beror troligen på att Nikon gjorde misstaget utestänga Adobe. Många fotografer använder Camera Raw och vill inte byta till Capture. Sonys råformat, SRF, är krypterat, och där har det inte hörts några protester. Men där har Sony låtit Adobe få tillgång till formatet så att Camera Raw kan användas för SRF. (Att Sony f828 bara är en leksak i sammanhanget kan förstås också spela in.)

Bilder på ett odokumenterat filformat medför en risk att bilder inte kan läsas i framtiden. Om man dessutom, som Nikon, krypterar information blir det ännu svårare och dessutom kanske olagligt. (Kommande lagstiftning skulle kunna innebära det, men det är för tidigt att säga utan rättsfall.)

Förhoppningsvis innebär Nikons misstag att trenden vänder och att kameratillverkare börjar publicera sina filformat så att programmerare slipper analysera fotografier i blindo. Kanske kan till och med DNG (ett råformat som skulle kunna vara gemensamt för alla kameror) få en chans att bli en standard.

Pierre Sandboge 2005-04-25

Om PM

PM är ett digitalt bildarkiv baserat på Microsoft SQL Server 2000.

Programmet är gjort för miljöer med flera användare där det passar med en central gemensam server.

Läs mer här