Från kamera till evigheten

Jag tänkte bara förklara helt kort hur jag arkiverar orginal. Det kan vara bra med ett exempel när man lägger upp en egen rutin. För vem vill inte föreviga sina fotografier?

Steg 1: Från kamera till dator

Utgångspunkten är att det finns ett antal bilder i kameran. Det första jag gör är att ansluta kameran som en disk-enhet. Om det är opraktiskt plockar jag istället ut minneskortet och använder en minneskortläsare istället.

Jag kopierar nya fotografier till den lokala hårddisken, till en katalog som är namngiven efter kameran, t ex S75, f717, f828. I min Windows-maskin finns denna underkatalog i My Pictures, på Mac:en finns den i Pictures.

Observera att jag inte använder inläsningsprogram av olika slag! Smarta program brukar var för smarta för mig. Jag vill inte att mina orginalbilder plötsligt byter namn eller får metadata förstört. Exempelvis iPhoto lägger in extra fält i bilderna när man importerar.

En anledning till att jag inte vill byta namn på mina orginal är att jag då lätt ser om det blir luckor i nummerserierna om jag glömmer kopiera från något minneskort. Dessutom får man inte inte femtielva foton som heter "pic0001.jpg".

Steg 2: En kopia

Nästa steg är att kopiera de nya bilderna. Det gör jag genom att lägga in dem i mitt bildarkiv, PM. PM använder en databas som ligger på en helt annan maskin. Innan PM fanns kopierade jag till en USB-disk.

Steg 3: Borta bra

Jag brukar samla på mig en del bilder, sedan bränner jag en CDR när jag kan fylla den till hälften eller så.

Sedan kontrollerar jag att det verkligen finns bilder på skivan. Den färdiga skivan förvarar jag hos min syster eller hos mamma.

Steg 4: Städa

Bilderna på den lokala hårddisken flyttar jag till en katalog för brända bilder så jag kan hålla reda på vilka foton som redan finns på CDR.

Slutligen raderar jag minneskorten. Om det inte är väldigt opraktiskt formatterar jag korten i kameran, annars raderar jag filerna från datorn.

Nu har jag förstås inte oändligt med minneskort, och tar de slut rensar jag även om jag inte hunnit kopiera bilderna till tre platser, men målet är att om möjligt ha orginalen i säkert förvar innan jag rensar minneskorten.

Avslutande kommentarer

En del människor anser att man ska rensa bort misslyckade fotografier så fort som möjligt. Jag tycker inte att man ska rensa överhuvudtaget. Ibland verkar en bild helt misslyckad vid första anblicken, för att vid en andra titt några veckor senare, framstå som ett mästerverk. Det kan också vara bra att gå tillbaka och titta på misslyckade bilder för att se vilka misstag man ska undvika. Om jag t ex ska fotografera en koncert brukar jag titta på gamla koncertbilder för att fräscha upp minnet om vad som fungerar och vad som inte fungerar i koncertmiljö.

I PM har varje fotografi en flagga som talar om ifall en bild är användbar eller inte. Så oanvändbara bilder slipper jag se om jag inte explicit ber om det.

En ny standard för hur man arkiverar bilder, PASS har när detta skrivs precis fastställts och kommer inom kort att publiceras. Det kan vara värt att bevaka, förhoppningsvis kommer vi lite närmare lagringsevigheten i och med detta.

Om PM

PM är ett digitalt bildarkiv baserat på Microsoft SQL Server 2000.

Programmet är gjort för miljöer med flera användare där det passar med en central gemensam server.

Läs mer här