Aperture får sin första uppdatering

Apple har släppta en första uppdatering till Aperture, 1.0.1

Uppdateringen innehåller förbättringar huvudsakligen inom följande områden:

  • Vitbalans
  • Bildexport
  • Bok- och trycksaksbeställning
  • Autostack
  • Hantering av egendefinierade pappersstorlekar

Alla Aperture-användare bör installera denna uppdatering, säger Apple vidare.

Pierre Sandboge 2005-12-22

Om PM Archiver

Stand-In utvecklar och säljer PM Archiver. PM Archiver är ett digitalt bildarkiv baserat på Microsoft SQL Server 2000.

Programmet är gjort för miljöer med flera användare där det passar med en central gemensam server. PM Archiver fungerar både med PC och Mac, men databasen måste köras under Windows.

Läs mer här