Java

Cafe au Lait Java News and Resources - De flesta viktiga javanyheterna passerar denna sida.

Java Technology - Suns officiella javahem.

Webb

World Wide Web Consortium - Webbvärldens standardorganisation.

Steal These Buttons - Knappar för fritt utnyttjande.

Sveriges bästa webbplatser inte så bra - Genomgång och (svidande) kritik av Internetworlds "Sveriges bästa sajter 2004".

Utveckling

Joel on Software - En populär blog om systemutveckling i allmänhet.

XPlanner - Projektplanering för extreme programming.

Interna länkar

Fifteen Decisive Battles - En bok.

Sandboge - länkar

Veckans bild - Veckans skrivbordsbild hämtad från mitt eget bildarkiv.

Nya länkar

2004-08-18: Sveriges bästa webbplatser inte så bra - Genomgång och (svidande) kritik av Internetworlds "Sveriges bästa sajter 2004".

2004-08-11: Steal These Buttons
Knappar för fritt utnyttjande.