Information om cookies

Efter en lagändring sommaren 2003 finns en skyldighet att informera om cookieanvändning på webbplatser

Denna webbplats använder inte persistenta cookies. Vi sparar med andra ord ingen information på din dator.

Det finns dock en typ av cookie, sessionscookie, som i vissa fall används för att hålla reda aspekter av ett enstaka besök. Det kan t ex röra sig om att man anger ett sökvillkor i samband med en sökning (så att man kan göra om sökningen). En sessionscookie raderas när man stänger ner webbläsaren eller datorn.


Länkningspolicy

Många webbplatser försöker förbjuda eller begränsa länkning, man kan t ex tillåta enbart länkning till startsidan.

En länk är en hänvisning/vägbeskrivning till en resurs. Tänk om Luftfartsverket förbjöd alla utom luftfartsverkspersonal att lämna vägbeskrivning till Arlanda. Rimligt?

Vi vill INTE bli tillfrågade om länkning till vår webbplats. Länka vart ni vill! Vill ni informera oss, så gör det, men fråga inte.

Ovanstående avser normal länkning, det finns en sorts länkning som kan kallas parasitlänkning. Parasitlänkning är när man bäddar in resurser från någon annan på sin egen webblats. Dels döljs upphovet, dels ökar belastningen på offrets server.

Parasitlänkning är inte hänvisning, det är stöld. Information, bilder eller andra resurser från vår webbplats som används inom ramen för gällande lagstiftning (t ex citaträtt) används genom kopiering, inte parasitlänkning.

Extern information

SFS:
Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation behandlar cookies, se ¶ 18.

Riksdagshuset