Webbinfo

Vi har som mål att så många som möjligt ska kunna läsa våra hemsidor. Internet Explorer 5+, Netscape 6+, Mozilla, Konqueror, Safari och andra läsare som stöder XHTML och CSS ska fungera utan problem. Det kan se konstigt ut i äldre läsare, men innehållet ska fortfarande kunna läsas.

Våra webbsidor är uppbyggda kring XHTML 1.0 och CSS. Det betyder att vi försöker följa standarder enligt W3C.

swedish internet explorer the gimp
css validated xhtml 1.0 validated mozilla
firefox safari viewable in 1600x1200px
viewable in 1280x1024px viewable in 1024x768px viewable in 800x600px

Extern information

Om webbstandarder:
Webbutveckling med standarder Rekommendationer och goda råd

Spindel